نگو بی احساسه 

نگو بی احساسه، سرده، عاطفه حالیش نمیشه.

اون طوفان های سختی رو پشت سر گذاشته تا موفق شده با خودش صلح کنه.

تو از اون یه صدای بلند میشناسی که محکم و قاطع بهت میگه “نه”

ولی صدای ذهنش و فکراش و که نشنیدی، شنیدی؟!

تو هیچوقت نمیتونی تصور کنی یه آدم چه اتفاقاتی براش افتاده تا شده اینی که الان هست، هیچوقت…
#مهسا_پناهی
🍁

گاهی لیز خوردن در سراشیبی زندگی بهانه ایست که دست کسی رو که دوستش داری محکمتر بفشاری..!

image

گاهی لیز خوردن در سراشیبی زندگی بهانه ایست که دست کسی رو که دوستش داری محکمتر بفشاری..!